Årshjul 2019

I Guldborgsund Kommune arbejde vi med et pædagogisk læreplanskoncept - KOMPAS. 

KOMPAS forløber sig over 2 x 5 uger - tre gang årligt. Det er de enkelte stuer der planlægger og informere om indholdet i forløbene. 

I dette årshjul kan I se hvornår de enkelte KOMPAS forløb foregår. Endvidere viser årshjulet datoerne for diverse arrangementer i Birkehuset.

I kan se årshjulet for 2019 i bilaget nederst på siden.