Præmature børn

I Birkehuset har alle personaler været på et præmature-kursus.

Alle børn og især præmature børn har godt af faste rammer, en strukturerede hverdag, som er forudsigelig og genkendelig. Med et barn eller flere præmature børn skal der på gruppen være plads til at man kan tage individuelle hensyn til de / det enkelte barn.

I Birkehuset vægter vi åbenhed og tæt dialog med forældrene omkring deres barn. Hvordan har hele fødselen og indlæggelsen været for barnet? Hvor fortidligt er barnet født? Er der ekstra hensyn man som personale opmærksomme på?

I Birkehuset har vi ingen krystalkugle der kan vise os fremtiden for det præmature barn, men i Birkehuset  har vi kendskab til  præmature børn, deres udvikling og behov.