Birkehuset
 

Birkehusets historie

Etablering.
Birkehuset blev etableret af en forældre gruppe, i den vestlige del af det der hed Nysted kommune.          De kunne ikke begribe, at der ikke var noget pasningstilbud i den del af kommunen, udover dagplejen,  især på grund af det store behov, der var blevet, efter nogle år med mange børnefødsler.
Man lavede  en initiativgruppe,som holdt møder med byrådet, tog kontakt til Danske Daginstitutioner, indhentede tilbud fra bygherre m.m.
Mange møder senere kunne Birkehusets frø sås.
Det var en lang og sej kamp, hårdt arbejde, men endelig - den 1/6 1989- stod Birkehuset færdigt.   Åbningsdagen blev holdt med pomp og pragt.
Vi fik fint besøg af Prinsesse Benedikte, der er protektor for Danske Daginstitutioner. 
Birkehuset har altid haft driftoverenskomst med Nysted kommune, ligesom vi har en forretningsorden at arbejde efter.
Birkehuset var oprindelig en integreret institution for børn fra 2- 12 år, senere blev det lavet om til en børnehave i aldren fra 3 - 7 år.
Birkehuset var normeret til 40 fuldtidspladser og 7 deltidspladser.
Oprindelig ønskede man pladser til 60 børn, men dengang mente man ikke der var opland til det, hvis man kunne finde 40 børn skulle man være tilfreds.
Den 1. januar 2007 blev Nysted kommune lagt sammen med 5 andre kommuner, til Guldborgsund kommune.
Pr. 1. januar 2011 valgte vi at blive administreret af Guldborgsund kommune, hvor vi tidligere blev administreret LDD.
Udvidelse
Gennem længere tid havde det knebet med pladsen og i knap fem måneder måtte der transporteres børn til Spejderhytten i Guldborg.
Byggeriet gik igang og Birkehuset blev udviddet, så der blev plads til 20 børn.
Rejsegilde.
Den 18. november 2011, blev der holdt rejsegilde.
Indvielse.
4. januar 2012, kunne de nye 174 m2 indvies.
I sommer, 2012, blev vores køkken færdiggjort, så der nu er  blevet plads til, at børnene  kan være med  til   aktiviter i køkkenet.