Brugertilfredshedsundersøgelse

Birkehusets brugertilfredshedsundersøgelse er tilgængelig på bilag her under.
 

 

Bilag
Behandlet på bestyrelsesmøde den 21. januar 2014